E-konferencja: Architektura o niskim śladzie węglowym. II edycja.

E-konferencja: Architektura o niskim śladzie węglowym. II edycja.

Dewzrost to pojęcie, które od dawna już definiuje myślenie, którego celem jest alternatywne ukierunkowanie rozwoju cywilizacji i kultury w taki sposób, ażeby szanowały środowisko naturalne oraz eliminowały nierówności społeczne i ekonomiczne. Jednym ze wskaźników, który ma służyć do pomiaru zgodności danej aktywności z ideą dewzrostu jest wskaźnik śladu węglowego. W czasie naszej drugiej konferencji pt. "Architektura o niskim śladzie węglowym" skupimy się na analizie zjawiska dewzrostu w kontekście architektury oraz prześledzeniu dostępnych narzędzi i metod służących praktycznej implementacji tej idei w świecie budynków, wnętrz i krajobrazu. Widzimy się 28 września 2023 o godz. 9:00. Aby wziąć udział w spotkaniu wystarczy zarejestrować się.

Architektura o niskim śladzie węglowym

 

 

 

Dewzrost a planowanie rozwoju miast w XXI wieku

W obliczu postępującego kryzysu „planetarnego” koncepcja dewzrostu (degrowth) zyskuje coraz większą popularność, przyczyniając się tym samym do redefiniowania pożądanych kierunków rozwoju miast na nadchodzące dekady. Jednocześnie dewzrost jest koncepcją złożoną i wielowarstwową, co sprawia, że niezbędna jest pogłębiona dyskusja nt. konkretnych celów, polityk i instrumentów dewzrostowej transformacji. W moim wystąpieniu przedstawię kluczowe elementy koncepcji dewzrostu, a następnie odniosę je do możliwych kierunków rozwoju miast w ich wymiarze przestrzennym oraz strategicznym. O ile wdrażanie dewzrostu zależy w dużej mierze od polityk społecznych i gospodarczych, o tyle miasta mają w tym procesie kluczową rolę do odegrania –  a planowanie dysponuje już dziś instrumentami, którymi można się w tym celu posłużyć.  

Prowadzący: Robert Skrzypczyński

Urbanista, doktorant Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej. Jego zainteresowania badawcze skupiają się na koncepcji dewzrostu, zwłaszcza w odniesieniu do zarządzania podstawowymi zasobami (woda, energia, żywność) w miastach i innych jednostkach.

eoUCNNIzFM942neab9DcjMHOkGg9TGYCxTdun6P2WXvPSZlPf8M8DCPfd77r_mili-mlodzi-ludziejpg.jpg

Projektowanie wnętrz w duchu cyrkularnym - metody i materiały

Doświadczenia własne i płynące z nich wnioski - kryteria pracy w codziennej praktyce biura.

Prowadzący: Lech Moczulski, Przemysław Nowak, Mili Młodzi Ludzie

Mili Młodzi Ludzie to grupa projektowa, której trzon stanowią Lech Moczulski i Przemysław Nowak. Dobra znajomość materiałów i technologii pozwala nam na tworzenie autorskich rozwiązań, idealnie dopasowanych do potrzeb inwestora i uwarunkowań miejsc. Staramy się zawsze wykorzystać zastane atuty przestrzeni. Odkrywamy naturalne materiały i elementy budynku, adaptujemy stare meble właścicieli. Projektujemy przedmioty, wnętrza, budynki. Jakość naszych realizacji była wielokrotnie doceniana, co potwierdzają m. in. nominacja do Nagrody Unii Europejskiej w konkursie architektury współczesnej im. Miesa van der Rohe (2021), nagroda Must Have Łódź Design Festival (2022) i wyróżnienie w konkursie Nagrody Architektonicznej Województwa Wielkopolskiego Stowarzyszenia Architektów Polskich (2022).

Lech Moczulski - rocznik ‘85, absolwent Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, architekturę studiował na Politechnikach: Krakowskiej, Śląskiej i Poznańskiej, od 2012 wspólnik MML architekci

Przemysław Nowak - rocznik ‘85,  tytuł architekta uzyskał na Politechnice Poznańskiej, gdzie studiował również Inżynierię Środowiska, od 2012 wspólnik MML architekci

dEmsFdzB5ucE2F1NvL1OEBlStf2SKtsL8p2gMYSu0kZsYSF1tkupUuH9uVjJ_kajetan-sadowskijpg.jpg

Prezentacja projektu FoCA – Free of Carbon Architecture

Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego PLGBC w konsorcjum z jednostkami badawczo-naukowymi z Polski i Turcji rozpoczęło międzynarodowy projekt FoCA – Free of Carbon Architecture. Jego celem jest stworzenie ogólnodostępnego narzędzia – interaktywnej platformy internetowej dostarczającej informacji o właściwościach środowiskowych materiałów i wyrobów budowlanych.

Platforma pozwoli użytkownikom porównać i ocenić wpływ na środowisko wybranych materiałów wymaganych w ramach pakietu „Fit for 55”. Zarówno w Polsce, jak i w Turcji brakuje narzędzia umożliwiającego takie porównania, a wiedza na temat wpływu materiałów na środowisko jest bardzo niska. Do rozwoju platformy niezbędne jest zebranie informacji o materiałach budowlanych, produktach lub systemach budowlanych dostępnych na lokalnych rynkach, w postaci danych opisujących ich wybrane oddziaływania na środowisko, takich jak emisje gazów cieplarnianych (GWP), zużycie energii pierwotnej wyrażone w MJ z rozróżnieniem na źródła odnawialne (TRPE) i źródła nieodnawialne (TNRPE) oraz wyczerpanie zasobów wody (WD).

Prowadzący: Kajetan Sadowski

Jest architektem, pracującym także jako adiunkt na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej. Pracę doktorską obronił na Politechnice Warszawskiej w 2013 r.

W pracz naukowej i zawodowej koncentruje się na zagadnieniach efektywności energetycznej budynków, certyfikacji energetycznej budynków oraz obliczaniem ich wbudowanego i operacyjnego śladu węglowego. Promuje nowoczesne i ekologiczne technologie w architekturze.

OsEgjxusFISlDFEguVpvXwSVslZZTk3KPK5oUcJDb0LYS50D6pDFriv4KF16_daikinjpg.jpg

Prezentacja firmy Daikin

11:00 - 11:10 Przerwa

PpvzBRKTSogvO4qA8WBadQKCxRx7Nabas60oe4Old69v3MOVEogVGc1Ree9T_dorota-bartoszjpg.jpg

Certyfikat Zielony Dom – PLGBC

Prowadząca: Dorota Bartosz

Dyrektorka ds. Zrównoważonego Budownictwa, Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego PLGBC.

Ponad 20 letnie doświadczenie naukowo-badawcze i dydaktyczne związane z szeroko rozumianą efektywnością energetyczną budynków zdobyte na Politechnice Śląskiej. Autorka i współautorka kilkudziesięciu publikacji zagranicznych i krajowych. Prelegentka wielu konferencji i seminariów organizowanych w kraju i za granicą.

W ramach zrównoważonego budownictwa szczególnie związana z tematyką procesu dekarbonizacji budownictwa, cyrkularnością, oceną energetyczną i aspektów środowiskowych budynków (Life Cycle Assessment, LCA). Odpowiedzialna za merytoryczne aspekty realizowanych przez PLGBC projektów krajowych i międzynarodowych. Ambasadorka transformacji energetycznej sektora budownictwa. Autorka i koordynatorka pierwszego polskiego certyfikatu dla budownictwa mieszkaniowego ZIELONY DOM.

VMw8NCkKI47hIm8csjcDLgOaDfVDQamh6vKpYP434k1bgR07r1UfAiZ4j9Nb_szymon-wojciechowskijpg.jpg

Biurowiec SYLVA i technologia CLT jako metoda obniżania śladu węglowego inwestycji

Wszyscy zdajemy sobie sprawę, jak ważne jest, by – ograniczając ślad węglowy w budownictwie - spowolnić globalne ocieplenie. Jako jedną z dróg takiego ograniczania próbujemy propagować i stosować elementy drewniane CLT przy wznoszeniu budynków biurowych. O perypetiach i wyzwaniach przy projektowaniu jednego z nich, biura dla firmy Sylwa w miejscowości Wiele, opowie Szymon Wojciechowski (Prezes Zarządu, Współwłaściciel, Architekt-Partner w APA Wojciechowski Architekci).

Prowadzący: Szymon Wojciechowski – Prezes Zarządu, Współwłaściciel, Architekt-Partner w APA Wojciechowski Architekci

Szymon Wojciechowski to architekt z ponad trzydziestoletnim doświadczeniem, absolwent Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej oraz University of Detroit (USA), członek Mazowieckiej Okręgowej Izby Architektów. Od 1982 r. związany z APA Wojciechowski – obecnie APA Wojciechowski sp. z o.o., w której pełni rolę Prezesa Zarządu. Wieloletnie doświadczenie w połączeniu z zamiłowaniem i pasją do tworzenia pięknych kształtów pozwala mu projektować niepowtarzalne budynki o wysokiej funkcjonalności.  Autor lub współautor wielu znanych projektów architektonicznych, między innymi: Elektrownia Powiśle, Skyliner, The Park Warsaw, Latarnia i Port (Port Praski), Galeria Północna w Warszawie, Riverview, Format, Officyna oraz Alchemia w Gdańsku, Kielecka 2 (K2) w Gdyni, Business Garden Wrocław oraz Centrum Południe we Wrocławiu, Nova Silesia w Katowicach i The Park Kraków, UNIT.City w Kijowie, Lviv.Tech.City we Lwowie, White Square Office Center i White Gardens Office Center w Moskwie. Prelegent podczas licznych krajowych i zagranicznych wydarzeń poświęconych architekturze i branży nieruchomości. Zwycięzca wielu nagród, w tym: Leadership of the Year – CIJ Awards 2019 oraz CIJ Awards 2021; “Polski Herkules 2017” - Builder Awards 2017; „"Architect of the year 2009" - CEE Real Estate Quality Awards in cooperation with the Financial Times.

eJbFKs8SqE2eHN7d2hLAbJ6fXppjR48WKzjycPxXuc1wjlMJ73R0n6oG1fra_gabriela-cader-weronika-lechowskajpg.jpg

Optymalizacja oddziaływania budynku na środowisko- case study na podstawie projektu SRDK Studio Projekt

Case study / Zespół budynków jednorodzinnych w zabudowie szeregowej zaprojektowany przez SRDK

W kontekście nadchodzących zmian w przepisach prawnych i wymogu obliczania śladu węglowego sprawdzamy, jak kształtuje się ślad węglowy w oparciu o nasz projekt z 2022 r. Obliczenia śladu węglowego wbudowanego i operacyjnego są w Polsce trudne do przeprowadzenia ze względu na brak jednolitej metodologii i bazy danych materiałów, jednak ważne jest, aby już teraz wykonywać takie analizy, ponieważ pozwalają one lepiej zrozumieć technologię wytwarzania materiałów i ich wpływ na środowisko. Analizę porównującą wybrane materiały do ich śladu węglowego vs koszty zestawiamy z przykładami z zagranicy. Projekt poddawany analizie to 74 mieszkania na działce o pow. 1,9 ha.

Wyróżniki projektu to:

1. odnawialne źródła energii

2. zagospodarowanie 100% wody deszczowej na terenie

3. integrujące przestrzenie wspólne

4. zagospodarowanie zieleni na wzór miejskiego ogrodu

5. 52% powierzchni biologicznie czynnej w powierzchni terenu.

Prowadzący:

mgr inż. arch. Gabriela Cader / SRDK Studio Projekt

Absolwentka Wydziału Architektury i Urbanistyki Politechniki Wrocławskiej. Od 2010 roku uprawniona projektantka w specjalności architektonicznej. W pracy zawodowej zajmuje się projektowaniem budynków mieszkaniowych wielorodzinnych, w tym osiedli społecznych, budynków biurowych, a także fit-outów i aranżacjami wnętrz. Pasjonatka tematów związanymi ze zrównoważonym rozwojem oraz projektowaniem odpowiadającym na wyzwania klimatyczne.

dr inż. arch. Weronika Lechowska / SRDK Studio Projekt Architektka i ekspertka ds. budownictwa niskoemisyjnego, zajmuje się głównie projektowaniem

osiedli społecznych oraz zabudowy mixed-use uzupełniającej tkankę miejską. Doktorat nauk technicznych obroniła w dyscyplinie architektura i urbanistyka. Prowadziła prace badawcze związane z budynkami niskoenergetycznymi, optymalizacją budynków pod kątem zużycia energii, emisji oraz kosztów. Certyfikowana mistrz budownictwa pasywnego i niskoenergetycznego. Autorka i współautorka publikacji naukowych związanych z optymalizacją budynków, komfortem termicznym i śladem węglowym w budownictwie. Obecnie zaangażowana m.in. w działania w ramach misji UE „Neutralne klimatycznie i inteligentne miasta” we współpracy z wrocławskim oddziałem PZFD oraz Zespołu ds. Środowiska i Ochrony Klimatu SARP.

gzZvuxOZtM6CblEixfcdRBrcOccc5tkTXdFt1zop0EUhB3q36y9Hch1G1W2e_agnieszka-ulatowska-paulina-palmowskajpg.jpg

Biuro PepsiCo jako przykład zrównoważonych rozwiązań biurowych

Jak projektować dla pokolenia Z? Biuro PepsiCo w Krakowie magnesem na młode talenty.

Jak projektować środowisko pracy, które przyciąga młode pokolenie i odpowiada na jego potrzeby? Ekologia, work-life balance, obecność w mediach społecznościowych - to aktualne priorytety młodych ludzi, które stanowiły istotny element narracji projektowej w przypadku biura PepsiCo. Nowa krakowska siedziba firmy to także doskonały przykład, jak kreować przestrzeń, które promuje markę i jej produkty.

Prowadzący:

Agnieszka Ulatowska, Senior Architektka w dziale Architecture & Planning w Colliers Define

Agnieszka to architektka z ponad-12 letnim stażem. Jej prace były wielokrotnie prezentowane i nagradzane na różnorodnych wystawach i konkursach architektonicznych. Od 8 lat specjalizuje się w dziedzinie kreowania środowiska pracy oraz projektowaniu nowoczesnych przestrzeni biurowych. W swojej pracy skupia się na tworzeniu doświadczeń użytkowników oraz przekładaniu potrzeb biznesowych swoich klientów na przestrzeń pracy. Miała przyjemność współpracować z wieloma międzynarodowymi firmami m.in. Pepsico, Heineken, Lufthansa, Nordea.

Paulina Palmowska,  Architektka w dziale Architecture & Planning w Colliers Define

Paulina to doświadczona architektka z blisko 10-letnim stażem w branży. Od ponad 6 lat specjalizuje się w projektowaniu innowacyjnych przestrzeni biurowych dla klientów z różnych zakątków świata. Jej portfolio obejmuje projekty dla renomowanych firm, takich jak: PepsiCo, Qualtrics, SEB Bank, Prisjakt i wiele innych. Paulina w swojej pracy łączy solidną wiedzę techniczną z niezwykłą kreatywnością, a także profesjonalnym podejściem do potrzeb klienta. W projekcie stara się uczestniczyć kompleksowo, od początku koncepcji aż do etapu realizacji.

13:10 Zakończenie konferencji

MEDB9hFXERDK5q5IJ5jZlu4pkdNQeIW13pjy1RfkV5mtZnFiXKMQ0GLbpOp0_patroni-medialnijpg.jpg

Patroni medialni

 

 

Podoba Ci się nasza działalność ? Postaw kawę dla Grupy Sztuka Architektury!
Postaw mi kawę na buycoffee.to

Komentarze

Ilość komentarzy: 0

Dodaj zdjęcia do galeriiDodaj nowy komentarz

Dodaj nowy komentarz

Newsletter

Chcesz być na bieżąco?

Zapisz się do newslettera sztuka-wnętrza.pl!