E-konferencja Architektura o niskim śladzie węglowym - posłuchaj wykładów

E-konferencja Architektura o niskim śladzie węglowym - posłuchaj wykładów

Architektura o niskim śladzie węglowym to temat e-konferencji, która odbyła się 29 września 2022. W trakcie spotkania poruszyliśmy problemem poprawnego użycia tej miary, metodologii jej liczenia oraz strategii inwestycyjnych związanych z minimalizacją. Wysłuchaliśmy także wystąpień analitycznych poświęconych tej problematyce, jak i prezentacji rozwiązań rynkowych służących implementacji idei architektury ekologicznej o niskim śladzie węglowym.

 

E-konferencja Architektura o niskim śladzie węglowym - posłuchaj wykładów

Podczas prezentacji omówione zostały zasady wykonywania analiz śladu węglowego, a także narzędzia i bazy danych. Oprócz śladu węglowego przedstawione zostały inne kategorie oddziaływania. Omówiony został cały cykl życia budynku - faza wyrobu, faza budowy, faza eksploatacji i faza końca cyklu życia. Prowadzący przedstawił przykładowe analizy tego typu wykonywane przez Krajową Agencję Poszanowania Energii SA oraz przykładowy budynek o niskim śladzie węglowym.

Prowadzący: dr inż. arch. Michał Pierzchalski

Adiunkt na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej, dyrektor Pracowni Projektów Budownictwa Energooszczędnego w Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A.. Redaktor naczelny internetowego serwisu Architektura.info. Certyfikowany projektant budownictwa pasywnego CEPH (Certified Passive House Designer). Specjalista w zakresie efektywności energetycznej i zrównoważonych technologii w budownictwie oraz kalkulacji dotyczących śladu węglowego w przemyśle i budownictwie.

Zobacz wykład

 

ZHHtIZE7yt4Muez34G8YGGnzvHmophHd8jTKeHJDpcy8eA0K2rLlIpUapqNg_slad-jozwik-1024x576jpg.jpg

Podczas prezentacji prowadzący dokonał analizy procesu produkcji keramzytu pod kątem ograniczenia emisji CO2, oraz jego zastosowań z uwzględnieniem założeń zrównoważonego rozwoju.

Prowadzący: Arkadiusz Jóźwik

Absolwent Politechniki Łódzkiej Wydział Budownictwa i Architektury – specjalność Konstrukcje budowlane i inżynierskie oraz studiów podyplomowych na Wydziale Ochrony Środowiska Politechniki Warszawskiej – Uzdatnianie wody, oczyszczanie ścieków i unieszkodliwianie odpadów.

Od ponad 30 lat aktywnie związany z branżą budowlaną podczas których uczestniczył w realizacji wielu projektów kubaturowych i infrastrukturalnych.
Od 20 lat pracuje w firmie Leca w której obecnie jest kierownikiem produktu odpowiedzialnym m.in. za rozwiązania w zakresie zielonych dachów oraz zarządzania wodami opadowymi.

Zobacz wykład

 

AzaH3cQt5NyurKBxUydp2mAlrmktgKrkZUZ2Y3bN11ni529Cjok1o2GLdyGI_slad-koniszewski-1024x576jpg.jpg

Wybrane przykłady obiektów komercyjnych oparte na powietrznych i gruntowych pompach ciepła.
1. Wprowadzenie: pompy ciepła do zastosowań komercyjnych.
2. Omówienie rozwiązań systemowych grzania, chłodzenia i przygotowania ciepłej wody użytkowej.
3. Przedstawienie kosztów inwestycyjnych, eksploatacyjnych oraz udziału odnawialnych źródeł energii na konkretnych przykładach.
4. Dział inwestycyjny STIEBEL ELTRON – wsparcie na każdym etapie inwestycji. W czym możemy pomóc? 

Prowadzący: Adam Koniszewski, Project Business Director, Stiebel Eltron Polska

Ukończyłem dwa kierunki studiów magisterskich ściśle związanych z branżą HVACR. W 2009 r. była to Politechnika Gdańska (kierunek mechanika i budowa maszyn), specjalność systemy, urządzenia chłodnicze i klimatyzacyjne oraz w 2012 r. Politechnika Białostocka (kierunek inżyniera środowiska), specjalność sieci i systemy sanitarne. W dniu obrony pracy magisterskiej dostałem swoją pierwszą, poważną pracę w jednej z wiodących firm na rynku, która zajmuje się odnawialnymi źródłami energii. Obecnie od 2020 r. pełnię funkcję dyrektora ds inwestycji w firmie Stiebel Eltron Polska.

Ponadto jestem autorem kilkudziesięciu artykułów na temat systemów grzewczych i chłodzących opartych na odnawialnych źródłach energii. Okazjonalnie prowadzę zajęcia na wyższych uczelniach jako wykładowca z przemysłu. Dodatkowo posiadam uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.

Zobacz wykład

 

WYaVOTwdqsAMpFZLrnEdalEG83IKKBBuR3gTNY1pj3lnOSUJBjLt1lJSH9XK_slad-mogielnicka-1024x576jpg.jpg

Uwzględnienie zagadnień środowiskowych ma coraz większe znaczenie zarówno w całym cyklu życia budynku, jak i w ramach poszczególnych pomieszczeń w jego wnętrzu. Świadome projektowanie oraz wzięcie pod uwagę potrzeb środowiskowych może oszczędzić znaczące ilości emisji, dlatego warto pochylić się nad tym zagadnieniem również w ramach projektowanych wnętrz, szczególnie, że kwestie te stają się coraz bardziej interesujące dla inwestorów – najemców poszczególnych powierzchni.

Poruszane zagadnienia:
- Szacowanie wbudowanego śladu węglowego nowych fit-outów;
- Rola architekta w procesie zrównoważonego projektowania powierzchni;
- Koordynacja procesu realizacji inwestycji w celu minimalizacji jej wpływu na środowisko;
- Wyniki i doświadczenia – czy zrównoważone projektowanie w ogóle ma sens.

Prowadząca: Dorota Mogielnicka

Specjalistka w zakresie zrównoważonego rozwoju, doświadczony project manager, właścicielka Greensite Consulting. Z wykształcenia inżynier ochrony, w ramach pracy doktoranckiej zajmowała się śladem węglowym produkcji ogrodniczej, ukończyła studia podyplomowe z zakresu Architektura i Budownictwo Zrównoważone (Politechnika Krakowska) oraz Studia Menadżerskie dla deweloperów (SGH). W pracy zawodowej zajmowała się zarówno kwestiami ochrony środowiska (była ekspertem ds. ochrony środowiska podczas Euro 2012 w Polsce), jak i prowadzeniem procesu budowlanego (w sektorze publicznym i komercyjnym). Od dłuższego czasu zaangażowana w kwestie zrównoważonego projektowania i zielonego budownictwa. Współpracuje z deweloperami i wykonawcami robót budowalnych w zakresie obliczania wbudowanego śladu węglowego oraz analizy cyklu życia budynków.

Zobacz wykład

 

Qz5R5NOFyRbv6FsxMcjUqcf91Wsuvj8DntsiYivbx8eoSYjtNng9SNlLHLEq_slad-cencek-1024x576jpg.jpg

Zrównoważone podejście do ochrony klimatu i troski o środowisko to najbliższa przyszłość dla branży budowlanej. Na naszych oczach dokonuje się rewolucja podejścia do nowego budownictwa. Nowe materiały i technologie pozwalają wpływać na zmniejszenie śladu węglowego budynków w całym cyklu ich życia oraz przynosić korzyści dla środowiska. Projektowanie w duchu zrównoważonego rozwoju staje się standardem. Na spotkaniu prowadzący zaprezentował najważniejsze cechy i korzyści ze stosowania betonów niskoemisyjnych w budownictwie. Uczestnicy spotkania poznali kierunki rozwoju zrównoważonego budownictwa.

Prowadzący: Piotr Cencek – Manager Produktu

Absolwent Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, z 11-letnim doświadczeniem pracy w branży materiałów budowlanych. W CEMEX od 2017 roku zajmuje się rozwojem betonowych produktów specjalistycznych, w tym betonami niskoemisyjnymi Vertua® oraz specjalistycznych produktów kruszywowych.

Zobacz wykład

 

4l9mKRqUzZuNxopLtnTe9NKWDaKeS3uIJH3qAaTY1nqtcvgEwsIwaALlxPlu_slad-nowaczek-1024x576jpg.jpg

Pomimo, iż KE zaproponowała zestaw wskaźników i Eurostat monitoruje GOZ w krajach członkowskich, to jednak wciąż pojawiają się propozycje i postulaty ich udoskonalenia oraz możliwości transpozycji w ujęciu regionalnym lub branżowym. Dotyczy to np. uwzględniania zużycia wody we wskaźnikach GOZ, czy zarządzania obszarami, co w pierwotnej wersji i celach GOZ nie było brane pod uwagę. Ponadto KE wyraźnie rekomenduje opracowanie własnych dokumentów i ram monitorowania GOZ w poszczególnych krajach członkowskich. Wiele krajów, regionów, miast organizacji międzynarodowych (UNEP, OECD) i pozarządowych czy branżowych opracowało już zestaw własnych wskaźników. Jest ich zazwyczaj kilka lub kilkanaście często wiążąc działania GOZ z celami zrównoważonego rozwoju (SDG), raportowaniem w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu (wskaźniki GRI), czy opracowanymi i monitorowanymi na forum UE wskaźnikami GOZ i eko-innowacji. Wiele z nich podkreśla konieczność uwzględniania konsumpcji i wpływu na środowisko w całym łańcuchu wartości i stosowania wskaźników śladu węglowego czy środowiskowego, które wykorzystują metodę oceny cyklu życia (LCA) i przepływów materiałowych (MFA). Takie zintegrowane wskaźniki pozwalają bowiem na szybką kwantyfikację oraz ocenę postępu i zmian, a w szczegółowych przypadkach również na ocenę porównawczą.

Prowadzący: Agnieszka Nowaczek, Adrian Góźdź

mgr Agnieszka Nowaczek – Pracownik naukowy w Instytucie Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN. Absolwentka socjologii oraz Prawa w Ochronie Środowiska. Obecnie w trakcie studiów doktoranckich na Wydziale Zarządzania AGH. Wieloletnie doświadczenie we współpracy nauka – biznes. Udział w wielu projektach naukowo-badawczych w obszarze gospodarki o obiegu zamkniętym, gospodarowania odpadami, innowacji w zakresie ochrony środowiska, wykonywanie analiz i prognoz środowiskowych. Autor i współautor publikacji z zakresu gospodarki o obiegu zamkniętym, recyklingu, gospodarki odpadami, ekoinnowacji.

Adrian Góźdź, specjalista ds. systemów jakości SRC

Jako SRC realizujemy i nadzorujemy obowiązki klientów z branży przemysłowej wynikające z przepisów prawa ochrony środowiska, pozyskujemy decyzje i pozwolenia, wdrażamy i rozwijamy systemy zarządzania oraz systemy ochrony środowiska. Posiadamy bogate doświadczenie w zakresie wdrażania, projektowania oraz oceny systemów zarządzania ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 27001, ISO 50001, EMAS, BLUE ANGEL i EuCertPlast w branży przemysłowej. Prowadzimy też rejestrację REACH i CLP. Jako pierwsza firma w Polsce, po 2020 r. wprowadziła do oferty związany z gospodarką obiegu zamkniętego system ISCC+ oraz standard SURE dotyczący produkcji biomasy. Nasze usługi dotyczące zrównoważonego rozwoju: KZR INIG, REDcert, ISCC, EuCertPlast, obliczanie śladu węglowego przedsiębiorstwa.

Zobacz wykład

 

nmmXVXAzk4BQMWzrRvKaVCzQyQC4c2ByuRTitvuuORcl4Bd0M6Ncmq3dv9QD_slad-kijak-1024x576jpg.jpg

Prowadzący: mgr inż. Jarosław Kijak
Key Account Manager; Koordynator ds. budownictwa szkieletowego

Zobacz wykład

 

sn4sX4ok1bRfnRL4CvRwdplZUM6ojUelDMe4zqZejusJW5lgoDZaH64AThBV_slad-krzesniak-1024x576jpg.jpg

Jaka przyszłość czeka stal? Jak zmienią się produkty ze stali? My to już wiemy i jesteśmy na drodze do rewolucyjnych zmian. Stalowe komponenty budowlane Ruukki już od 2026 roku produkowane będą ze stali niezawierającej paliw kopalnych. Będzie to możliwe dzięki projektowi Hybrit wdrażanemu przez SSAB, którego celem jest zmiana technologii wytwarzania stali. Na czym polega przełomowa technologia? Jak zaawansowane są prace? Jakie będą główne korzyści? O tym wszystkim opowiemy podczas naszej prezentacji.

Prowadzący: Arkadiusz Krześniak, Training Manager, Ruukki Polska Sp. z o.o.

Związany z firmą Ruukki Polska od początku jej działalności w Polsce czyli od roku 1994. Posiada bogate doświadczenie zawodowe zdobyte na różnych stanowiskach, od handlowca w Dziale Sprzedaży poprzez Marketing Techniczny, zarządzanie Centrami Technologicznymi firmy, zarządzanie portfolio produktów, aż po pracę z kluczowymi klientami. Obecnie zajmuje się wewnętrznymi i zewnętrznymi szkoleniami technicznymi oraz problematyką zrównoważonego rozwoju.

Zobacz wykład

 

RjTwazqhJWyBQQ0Oo76nrqMSqrr2bFbvB6SmjMAOmJNzQzwpnvrBTa8b4qrY_slad-lasica-1024x576jpg.jpg

Zobacz wykład

 

eesCdAP1vdJlkWzb6aCItWMUVhKXAvPW1oZVuwlpZHeATvlxGBSApuAvpFqT_slad-pelczarski-1024x576jpg.jpg

Prowadzący: dr inż. Michał Pelczarski

Absolwent wydziału Budownictwa PWr. Od 2008 pracuje na Wydziale Architektury nauczając przedmiotów konstrukcyjnych.

W nauczaniu, przyszłych architektów, metod i zasad kształtowania konstrukcji, propaguje wizualizacyjną teorię projektowania wg „Strumieni sił”, przekazaną mu przez wybitnego inżyniera, projektanta Supersamu - prof. Wacława Zalewskiego. Edukację inżyniera, od ponad 10 lat opiera o modelowanie fizyczne, pozwalające na równoczesną kontrolę poprawności pracy konstrukcji jej funkcji i architektury. W rozwoju przyszłego inżyniera szczególną uwagę poświęca na kształtowanie samodzielnego twórczego myślenia, rozwinięcie intuicji i umiejętności jego konstruktywnej wielowątkowej weryfikacji. Studentów architektury, wyposażonych w takie umiejętności, postrzega jako grupę pionierów innowacji w szeroko pojętym obszarze projektowania przyszłego środowiska życia człowieka.

Zobacz wykład

Partnerzy

 

 

 

Podoba Ci się nasza działalność ? Postaw kawę dla Grupy Sztuka Architektury!
Postaw mi kawę na buycoffee.to

Komentarze

Ilość komentarzy: 0

Dodaj zdjęcia do galeriiDodaj nowy komentarz

Dodaj nowy komentarz

Podaj kod z obrazka

*

Newsletter

Chcesz być na bieżąco?

Zapisz się do newslettera sztuka-wnętrza.pl!