E-konferencja: Urbanistyka ekologiczna

E-konferencja: Urbanistyka ekologiczna

Wpływ zagrożenia klimatycznego na różne dziedziny życia przyniósł za sobą szereg paradoksów. Jednym z nich z nich jest wymuszenie w architekturze zmiany skali myślenia. Zamiast budynkiem trzeba myśleć raczej skalą przestrzeni zurbanizowanej, a w jej ramach optymalizacją kryteriów przestrzeni zrównoważonej. Forma miasta w takiej skali podąża więc za energią i musi godzić ze sobą interes prywatny i publiczny, a także uwzględniać wszystkie czynniki infrastrukturalne oraz techniczne. W trakcie naszej konferencji zastanowimy się, jak w kompleksowy i zintegrowany sposób planować oraz budować nowoczesne, przyjazne dla mieszkańców miasto zorientowane na strategię zrównoważonego rozwoju.
Widzimy się 24 lutego 2022 o godz. 9:00. Aby wziąć udział w spotkaniu wystarczy zarejestrować się.

urbanistyka ekologiczna

NBJ062n3AwBiUmggc1AUKbgxg9n5XAyYmY9xq29MGkBBjhKjgr0TA2foUDG3_partnerzypng.png

   

 

sqVN6X8ER0FiqAorTinNIIoj796B99NrfmRhRHRt196mzXTflCKEktQQcceI_programpng.pngSp6vtzfQdmCn2dLkJFqUtocukNom86IOjXtJjVE4jp61zWFHCu4j56x0mZbw_colin-ellardpng.png

Witalność i autonomia w mieście: Perspektywy biologiczne (wykład w języku angielskim z polskimi napisami)

Rozwijające się badania nad związkami pomiędzy odkryciami neurobiologii, a metodami projektowania miast zaowocowały nowym sposobem podejścia do rozumienia celów tworzenia środowiska zurbanizowanego oraz metod poprawy jego działania. W moim wykładzie zaprezentuję wybrane elementy tego nowego podejścia i odniosę się do niektórych, ostatnio dokonanych w jego ramach odkryć oraz gorąco dyskutowanych problemów. Postaram się wykazać, że dobrze zaprojektowane przestrzenie w prawie każdej skali to takie, które cechują się złożonością będącą fundamentem witalności i autonomii.

Prowadzący: Colin Ellard

Colin Ellard jest neuronaukowcem pracującym na Uniwersytecie Waterloo i dyrektorem tamtejszego Urban Realities Laboratory (URL).  W swoich interdyscyplinarnych badaniach skupia się na związkach pomiędzy projektowaniem miejskim i psychologią eksperymentalną.  Ellard jest praktykującym naukowcem, ale współpracuje również z architektami, muzeami i organizacjami pozarządowymi doradzając w projektach mających na celu pobudzanie debaty publicznej na temat środowiska zurbanizowanego. Jest członkiem komitetu doradczego Academy of Neuroscience for Architecture, Urban Design and Mental Health Fellow oraz Salzburg Global Fellow. Najnowsza książka Ellarda to Places of the Heart (Bellevue Literary Press, 2015). Jej polskie tłumaczenie pt. Przestrzenie serca. Psychogeografia życia codziennego ukazało się w 2021 roku nakładem wydawnictwa GSA.

4QnhrisIh8ltACscjMKCzNgnTZ4y37RRrCasg8nQev3MZ5wvJPoycKCslDDN_ellajpg.jpg

"Przestrzenie serca. Psychogeografia życia codziennegoColina Ellarda to doskonałe wprowadzenie do zagadnień wykorzystania w projektowaniu architektonicznym odkryć współczesnych neuronauk oraz psychologii. Dzięki rozległej wiedzy i umiejętnościom opowiadania Collin Ellard w lekki, a zarazem bardzo kompetentny sposób kreśli przed nami rozległą panoramę wiedzy na temat procesów poznawczych, które leżą u podstaw odbioru przestrzeni przez człowieka.

 

ehC5tcNDFztImGBbAp2dVhPUQY8BMA0Aa5lFgod7RMctxvRol8ghgdgMTlVi_anna-bochenska-skaleckapng.png

Komunikacja i usługi związane z planowaniem miast

Partycypacja społeczna jako usługa niezbędna w planowaniu i zarządzaniu zrównoważonym miastem

Włączanie użytkowników jako równoprawnych uczestników procesu projektowego jest już od jakiegoś czasu postrzegane, jako niezbędny element zrównoważonego planowania miast. Partycypacja społeczna w kształtowaniu miejskiej przestrzeni publicznej zapisana została w obowiązującym prawie, stała się obligatoryjna. Jak jednak wygląda to w praktyce?

Czy mamy już wypracowane standardy partycypacji społecznej stosowane w planowaniu i zarządzaniu miejską przestrzenią? Czy sprowadza się to jednak przede wszystkim do działań informacyjnych, powiadamiania obywateli o podjętych decyzjach, które bezpośrednio ich dotyczą, przeprowadzeniu konsultacji społecznych, podczas których władze przedstawiają swoje projekty, które są potem realizowane? Czy mamy do czynienia już z współdecydowaniem i czynnym udziałem mieszkańców w rozwiązywaniu lokalnych problemów, a nie tylko ocenianiem pomysłów władz lokalnych?

Podczas prelekcji zostanie przedstawiona refleksja dotycząca partycypacji społecznej w kształtowaniu współczesnej przestrzeni miejskiej w aspekcie ograniczeń i możliwości tworzenia pewnego rodzaju platformy/przestrzeni dialogu, komunikacji między projektantami, mieszkańcami a decydentami. Jaki jest i może być w przyszłości wpływ nowych, innowacyjnych narzędzi i metod partycypacji społecznej na kształtowanie miasta zrównoważonego.

Prowadząca: dr inż. arch. Anna Bocheńska-Skałecka

Absolwentka Politechniki Wrocławskiej Wydziału Architektury, projektantka i nauczycielka akademicka. Od 2010 roku pracuje na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu, a w latach 2011–2018 wykładała w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu.  Obecnie adiunkt (naukowo-dydaktyczny) w Katedrze Architektury Krajobrazu UPWr.. Od 2008 roku posiada uprawnienia projektowe bez ograniczeń w specjalność architektonicznej, prowadząca również od tego czasu samodzielną działalność projektową. Przedstawicielka Rady Dolnośląskiej Zawodowej Izby Architektów od 2018 roku. Kierowniczka Pracowni Studialno-Projektowej IAK UP we Wrocławiu (2011-2021). Certyfikowany Moderator Design Thinking (2020). Autorka kilkunastu artykułów w czasopismach naukowych i popularnonaukowych dotyczących kształtowania współczesnej zabudowy w krajobrazie o szczególnych walorach przyrodniczych i kulturowych. Główne obszary zainteresowań naukowo-dydaktycznych oraz projektowych to kształtowanie zabudowy wpisującej się w krajobraz, projektowanie zabudowy nisko energooszczędnej, stosowanie metod inwentycznych w projektowaniu, zrównoważona urbanistyka.

ZtelMvcWWKBgNv4pRAJNJScUrh3SoJ99ixj6WonRT33mJoBCilEIMukSMx5j_maciej-runkapng.png

Technologia w symbiozie z naturą. Dachy zielone elementem walki ze zmianami klimatu.

Prowadzący: Maciej Runka

Koordynator ds. sprzedaży - związany z firmą Bauder od niemal dwóch dekad, od wielu lat realizuje szkolenia dla Architektów. Na co dzień z powodzeniem wdraża idee zrównoważonego budownictwa u największych Inwestorów na terenie całego kraju. W wolnych chwilach miłośnik karate oraz architektury i sztuki gotyckiej.

 

MPxUN0ajLxmn2BU6hH7kgzZavBPNSi5fhDlRn4sTwniYAeufhmmEL4V1OgEW_przerwa-1png.png5MKVPMSxKyoRp0FvXVTbzX3PJlNTMlBZeMdfd7Sro0vwq5UcHwZ6v188O44Q_arkadiusz-jozwikpng.png

Bliżej natury, czyli kształtowanie otoczenia z Leca® KERAMZYTEM

Możliwości zastosowania Leca® KERAMZYTU przy kształtowaniu terenów zielonych w kontekście jego unikalnych właściwości. Przykłady prostych i zarazem skutecznych rozwiązań dla zielonych dachów, retencji wód opadowych oraz odwodnień i drenaży. Zalety i korzyści wynikające z użycia keramzytu w proponowanych rozwiązaniach.

Poruszane zagadnienia:
• Zielone dachy
• Retencja wód opadowych na obszarach miejskich.
• Drenaże i odwodnienia.
• Narzędzia wspomagające projektowanie.

Prowadzący: Arkadiusz Jóźwik

Absolwent Politechniki Łódzkiej Wydział Budownictwa i Architektury – specjalność Konstrukcje budowlane i inżynierskie oraz studiów podyplomowych na Wydziale Ochrony Środowiska Politechniki Warszawskiej – Uzdatnianie wody, oczyszczanie ścieków i unieszkodliwianie odpadów.

Od ponad 30 lat aktywnie związany z branżą budowlaną podczas których uczestniczył w realizacji wielu projektów kubaturowych i infrastrukturalnych.
Od 20 lat pracuje w firmie Leca w której obecnie jest kierownikiem produktu odpowiedzialnym m.in. za rozwiązania w zakresie zielonych dachów oraz zarządzania wodami opadowymi.

Leca Polska sp. z o.o. zajmuje się produkcją i sprzedażą lekkiego kruszywa ceramicznego – KERAMZYTU. Powszechnie stosowanego w budownictwie, geotechnice, ogrodnictwie, rolnictwie, ekologii i inżynierii środowiska. Jest częścią międzynarodowej organizacji Leca® International skupiającej producentów keramzytu w Europie.

 

t91Dy1g6Qc7BInitN4nACX4B3tERCrf7o6kBUsHAVIgc7VBWOZMF3zyr3fCg_jana-pieriegudpng.png

Nowa mobilność w polskich miastach – jak bardzo jesteśmy eko?

Poruszane zagadnienia:
1. Nowe koncepcje mobilności (shared mobility, e-mobility, mobility-on-demand, mobility-as-a-service – MaaS, freight-as-a-service - FaaS).
2. Współdzielona i elektryczna mobilność – podsumowanie roku 2021.
3. Aplikacje integrujące usługi mobilności miejskiej.
4. Nowa mobilność a przestrzeń miejska. 

Prowadząca: dr hab. Jana Pieriegud

Inżynier i ekonomista transportu z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem działalności w sektorze B+R, przygotowaniu analiz rynkowych oraz doradztwie strategicznym dla biznesu i administracji publicznej. Doktor habilitowany nauk ekonomicznych, profesor w Instytucie Infrastruktury, Transportu i Mobilności SGH. Autorka wielu publikacji i raportów. Współredaktorka monografii „Mobilność w aglomeracjach przyszłości” (2018). Niezależna ekspertka wielu instytucji ds. badań i innowacji w obszarze transportu, infrastruktury, mobilności i cyfryzacji. Założycielka własnej firmy „Jana Pieriegud Wiedza i Pasja”. Nieustannie poszerza swoją wiedzę oraz dzieli się nią z innymi. Pasjonatka rozwoju osobistego, książek, podróży dalekich i bliskich, natury i fotografii.

 

WorF30WKxDnUk5fOEE6pFxj5VyFefNiNQ9G51NvGvfOpbAjDHGSGSSnFPaqb_edyta-roslonpng.png

Drzewa w przestrzeni zurbanizowanej - nowe potrzeby, inne podejście

Referat dotyczy drzew - ważnego elementu zielonej infrastruktury miast. Rola drzew wzrosła w kontekście zmian klimatycznych, ale i w związku z potrzebą rozwoju miast. Autorka omówi problemy, jakie wiążą się z kształtowaniem trwałych układów roślinnych i zadrzewień w przestrzeni zurbanizowanej. Niezbędna staje się zmiana kanonów estetyki i utartych praktyk w urbanistyce. Na przykładzie dobrych i złych praktyk zostaną pokazane wzorce postępowania z drzewami w miastach z wykorzystaniem ich potencjału w usługach ekosystemowych.

Prowadząca: Edyta Rosłon-Szeryńska
- mgr inż. ogrodnictwa w zakresie architektura krajobrazu; doktor nauk rolniczych, w zakresie ogrodnictwa;
- doktor habilitowany w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych, dyscyplina Architektura i Urbanistyka;
- pracownik naukowo-dydaktyczny SGGW w Warszawie; wykładowca Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie,
- ekspert i szkoleniowiec w zakresie arborystyki i architektury krajobrazu
- autor wielu opracowań naukowych, popularno-naukowych i projektowych związanych z architekturą krajobrazu i arborystyką
- twórca i współtwórca programów ochrony drzew i standardów zarządzania terenami zieleni, zadrzewieniem dla JST
- samorządowiec w latach 2014-2018, Członek Zarządu Federacji Arborystów Polskich.

 

LETaGw2p8JqzNrbJyOVrC9a5vSbbzCpt5TBX8ca2YP3mDss8BwWFD680e3zD_przerwa-2png.pngBROx1IVVkZuwNodffnhDkQr70LaUq5avOv89WcThqeHI1y5QrrGXZkKyJ9io_daniel-cekalapng.png

Betony EcoPact - wpływ na ślad węglowy modelowego budynku

Poruszane zagdnienia:
- Beton - podstawowy materiał do budowy
- LCA (Life Cycle Asessment) – Ocena cyklu życia
- Ślad węglowy w przykładowym budynku (z podziałem na elementy, materiały, fazy budowy)
- Wpływ betonów EcoPact na obniżenie śladu węglowego 

Prowadzący: Daniel Cekała
Dyrektor ds. Sprzedaży i Innowacji w Lafarge w Polsce.

Posiada około dwudziestoletnie doświadczenie w sektorze budowlanym. Od początku kariery zawodowej zajmował się technologią betonu oraz badaniem jakości betonów. W Lafarge odpowiada za sprzedaż i rozwój produktów w linii produktowej betonu w Polsce. Daniel Cekała jest absolwentem Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na wydziale Inżynierii Lądowej.

TIxFylSPGVdnmTi3EbhmTFiSkiubp6MASjlwfMjsYMe0tjXRN8NXXYBZWvVo_ewa-lydkowskapng.png

Placemaking na przykładzie Business Garden

Poruszane zagadnienia:
- Filozofia działania Business Garden.
- Kształtowanie ogólnodostępnego miejsca, a nie projektu.
- Aktywowanie i budowanie więzi społecznych między pracownikami.
- Testowanie nowych rozwiązań w dobie pandemii.

Prowadząca: Ewa Łydkowska
Członkini Zarządu, Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego PLGBC, Marketing Manager Vastint Poland.

Ekspertka w dziedzinie marketingu z ponad 20-letnim doświadczeniem. Pracowała w międzynarodowych firmach z sektora nieruchomości i infrastruktury drogowej, gdzie była odpowiedzialna za kompleksowe działania z zakresu komunikacji marketingowej. Obecnie zarządza komunikacją korporacyjną i wpiera proces komercjalizacji oraz sprzedaży projektów deweloperskich firmy Vastint Poland.

 

3M6aocPvfvg1MFIfr7KreEO9caWMNWRL4SbSfcBb9dbUy0Zah3HGxJ7lkXxm_natalia-olszewskapng.png

'Nudging' w mieście

Na całym świecie utworzono wiele zespołów ds. analizy behawioralnej z zamiarem ulepszenia polityk rządów i wspierania decyzji opartych na danych naukowych.

Rządy i instytucje publiczne, w tym Światowa Organizacja Zdrowia, stają się coraz bardziej świadome, że samo informowanie ludzi nie wystarczy, aby zmienić ludzkie zachowanie.

Tzw. ‘nudging’ (‘popychanie’) to technika, która może skutecznie wpływać na zachowanie ludzi w środowisku zabudowanym. Mimo, że istnieje ryzyko przestrzennego ‘nudging'u’ napędzanego interesami komercyjnymi, odbywającego się poza naszą świadomością, ’nudging’ wnosi potencjał poprawy ludzkiego doświadczenia w przestrzeniach fizycznych i poprawy jakości naszych wyborów. Może on odgrywać znaczącą rolę w promocji strategii zdrowotnych i pro-środowiskowych.

W mojej prezentacji podzielę się spostrzeżeniami zarówno teoretycznymi jak i praktycznymi.

Prowadząca: Natalia Olszewska

Teoretyk i praktyk z obszaru projektowania architektonicznego w oparciu o neuronauki i dane naukowe (neuroscience & evidence-based design). Doświadczenie w tym zakresie zdobywała m.in. współpracując z Hume, awangardowym studiem architektury i urbanistyki założonym przez architekta Itai Palti. Konsultowała projekty dla dużych firm oraz dla klientów indywidualnych.

Ukończyła studia medyczne (Wydział Lekarski Uniwersytetu Jagiellońskiego & Uniwersytetu Tor Vergata w Rzymie), neuronaukowe (Sorbonne Université, École Normale Supérieure, University College of London) oraz studia ‘Neuroscience Applied to Architectural Design’ (Uniwersytet IUAV, Wenecja). Posiada także ponad 10-letnią praktykę lekarską.

Od 2019 prowadzi zajęcia ze studentami na kierunku ‘Neuroscience Applied to Architectural Design’ na Uniwersytecie IUAV w Wenecji we Włoszech.

Pracując na styku różnych dyscyplin, konsultuje projekty architektoniczne i miejskie pod kątem wpływu przestrzeni architektonicznych i miejskich na ludzkie doświadczenie.

Współpracuje z Divercity+, międzynarodowym zespołem doświadczonych ekspertek i ekspertów, specjalizujących się w zarządzaniu różnorodnością i inkluzją społeczną, gdzie koncentruje się na projektowaniu włączającym.

LoRl3qowJCag1KjAqPoTUe0xwvtWXZxrQ06xw32hnQWjOGYEb9pOjQ89ABXu_ewelina-widelska-png.png

Biophilic design

Poruszane zagadnienia:
- znaczenie biofilii i jej idei;
- rola biophilic design w kształtowaniu środowiska życia współczesnego człowieka;
- biophilic design jako naturalny sposób integracji przyrody z architekturą;
- korzyści płynące z zastosowania alternatywnych form zieleni w celu uzyskania rozwiązań z pogranicza biophilic design; 

Prowadząca: Dr inż. Ewelina Widelska

Architekt krajobrazu, dr nauk technicznych w zakresie architektury i urbanistyki. Autorka licznych publikacji oraz projektów z zakresu architektury krajobrazu, zarówno w ujęciu urbanistycznym, jak i krajobrazowym. Kierownik i członek zespołów badawczych prowadzących prace w zakresie alternatywnych form zieleni zintegrowanej z architekturą w formie żyjących ścian. Członek zarządu Polskiego Stowarzyszenia Naturalnych Wód Kąpielowych.

nKi80uiPzxD5xnfpmrSH28kVKTlqi7mOjVX8b3h4hFzMkpmJBMMykV6LqazN_zakopng.png

Po każdym wykładzie przewidziany jest czas na pytania i odpowiedzi.

Wśród osób uczestniczących w e-konferencji rozlosujemy 3 zestawy upominkowe.


mphIPIctvOZotL3C7TWHUc7h8XvfWCxAPPm6XWXuobMK5r0rzj6JYfinizpJ_logo-idee-prop-2jpg.jpg

Idee i technologie w architekturze to cykl spotkań cyfrowych, których zadaniem jest dyskusja nad najważniejszymi ideowymi, materiałowymi oraz technologicznymi trendami we współczesnej architekturze. Składają się z prezentacji  poświęconych teoretycznym konceptom projektowym oraz wykładów dotyczących towarzyszącym im technologiom rynkowym. 

Podoba Ci się nasza działalność ? Postaw kawę dla Grupy Sztuka Architektury!
Postaw mi kawę na buycoffee.to

Komentarze

Ilość komentarzy: 0

Dodaj zdjęcia do galeriiDodaj nowy komentarz

Dodaj nowy komentarz

Newsletter

Chcesz być na bieżąco?

Zapisz się do newslettera sztuka-wnętrza.pl!