Konkurs architektoniczny na opracowanie koncepcji modernizacji wnętrz strefy wejściowej do obiektu przy Pl. Bankowym 3/5 w Warszawie

Konkurs architektoniczny na opracowanie koncepcji modernizacji wnętrz strefy wejściowej do obiektu przy Pl. Bankowym 3/5 w Warszawie

Mazowiecki Urząd Wojewódzki ogłosił konkurs architektoniczny na opracowanie koncepcji kompleksowej rewaloryzacji i modernizacji wnętrz strefy wejściowej do obiektu zlokalizowanego przy Pl. Bankowym 3/5 w Warszawie.

Regulamin konkursu

Organizator
Mazowiecki Urząd Wojewódzki (MUW)
Plac Bankowy 3/5
00-950 Warszawa
przy udziale
Miasta Stołecznego Warszawa.

Przedmiot konkursu
Przedmiotem konkursu jest wykonanie projektu wnętrz głównego holu wejściowego C, holu ekspozycyjnego C oraz holu wejściowego D.

Cel konkursu
Celem Konkursu jest wyłonienie najlepszej pod względem wizualnym, użytkowym i ekonomicznym koncepcji architektonicznej dostosowania strefy wejść budynku do potrzeb osób o ograniczonej mobilności oraz percepcji wraz z projektem wnętrz holów wejściowych.
Celem jest uzyskanie reprezentacyjnej i funkcjonalnej przestrzeni biurowej przeznaczonej na potrzeby działania administracji publicznej. Praca konkursowa zostanie wykonana na podstawie wytycznych zawartych w regulaminie konkursu.

Zadanie konkursowe
Przedmiotem konkursu jest opracowanie wyjściowej koncepcji wraz określeniem szacunkowego kosztu wykonania robót do opracowania projektu budowlano – wykonawczego kompleksowej rewaloryzacji i modernizacji wnętrza stref wejściowych do obiektu położonego w Warszawie przy pl. Bankowym 3/5. .Zadaniem Uczestników konkursu jest przygotowanie projektu architektonicznego wnętrz strefy wejściowej (wejście C, wejście D) do budynku biurowego przeznaczonego na potrzeby Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Urzędu Miasta st. Warszawy wraz z koncepcją dostosowania sali obsługi klienta do potrzeb osób o ograniczonej mobilności i ograniczonej percepcji oraz do wymogów reprezentacyjnego i historycznego charakteru wnętrza oraz określenie wartości robót związanych z realizacją koncepcji opracowanej w ramach Konkursu.

Terminy
Termin składania ofert
18.08.2020 godz. 09:00
Zadawanie pytań dotyczących składania Wniosków
7 dni od dnia ogłoszenia o zamówieniu
Składanie Wniosków
21 dni od dnia ogłoszenia o zamówieniu do godz. 16.00
Zadawanie pytań dotyczących Regulaminu
21 dni od dnia ogłoszenia o zamówieniu
Składanie prac konkursowych (w godzinach pracy MUW: 8.00 – 16.00)
32 dni od dnia ogłoszenia o zamówieniu do godz. 16.00

Nagrody
Nagrodą w konkursie jest zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki, na wykonanie projektu budowlano-wykonawczego wraz z dokumentacją kosztorysową kompleksowej rewaloryzacji i modernizacji wnętrz strefy wejściowej do obiektu zlokalizowanego przy Pl. Bankowym 3/5 w Warszawie w ramach zadania inwestycyjnego pn: ,,Wykonanie zintegrowanego systemu bezpieczeństwa kompleksu budynków przy pl. Bankowym 3/5 i al. Solidarności 81 wraz z przebudową wejścia C i D - etap II" oraz pełnienie nadzoru autorskiego, Uczestnika konkursu, którego praca konkursowa uzyskała najwyższą liczbę punktów i zajęła I miejsce w rankingu prac.
W przypadku niepodpisania umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki z Uczestnikiem konkursu, którego praca zajęła I miejsce w rankingu, na opracowanie projektu budowlanowykonawczego wraz z dokumentacją kosztorysową oraz pełnienie nadzoru autorskiego, nagrodą w konkursie będzie nagroda w wysokości brutto: 1 500,00 zł (słownie złotych: jeden tysiąc pięćset).
Wartość zamówienia, o którym mowa w ust. 1 nie przekroczy kwoty: 209 000,00 zł brutto (słownie złotych: dwieście osiem tysięcy pięćset).
Przedmiotem zamówienia z wolnej ręki będzie szczegółowe opracowanie pracy konkursowej.
Zakres i warunki szczegółowego opracowania pracy konkursowej stanowiącego przedmiot zamówienia udzielanego z wolnej ręki znajdują się w załączonym projekcie umowy.

Więcej o konkursie znajdziesz tu: https://bip.mazowieckie.pl/przetarg/25571/bou-iv-272-35-2020-konkurs-architektoniczny-na-opracowanie-koncepcji-kompleksowej-rewaloryzacji-i-modernizacji-wnetrz-strefy-wejsciowej-do-obiektu-zlokalizowanego-przy-pl-bankowym-3-5-w-warszawie

 

Podoba Ci się nasza działalność ? Postaw kawę dla Grupy Sztuka Architektury!
Postaw mi kawę na buycoffee.to

Komentarze

Ilość komentarzy: 0

Dodaj zdjęcia do galeriiDodaj nowy komentarz

Dodaj nowy komentarz

Podaj kod z obrazka

*

Newsletter

Chcesz być na bieżąco?

Zapisz się do newslettera sztuka-wnętrza.pl!