Konkurs Rzemieślnik+Student

Konkurs Rzemieślnik+Student

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie na projekt związany z rzemiosłem. Organizatorem jest Fundacja Wałbrzych 2000 realizująca zadanie publiczne #RzemiosłoNoweRozdanie na zlecenie Zarządu Województwa Dolnośląskiego.

Cel konkursu

Celem konkursu jest wsparcie rozwoju gospodarczego województwa – rozwoju rzemiosła dolnośląskiego, w szczególności poprzez promocję rzemiosła i zawodów rzemieślniczych wśród lokalnych społeczności, w tym dzieci i młodzieży, promocję regionalnych produktów rzemieślniczych i rękodzieła, rozpowszechnianie nowych rozwiązań stosowanych w rzemiośle oraz animację działań na rzecz zwiększania popytu na produkty i usługi rzemiosła. Konkurs stanowi płaszczyznę umożliwiającą aktywizację współpracy rzemieślników z uczelniami, szkołami artystycznymi, branżowymi, technikami i projektantami, połączenie tradycyjnego rzemiosła z nowym podejściem młodych artystów i projektantów, wspierających swymi pracami rzemieślników i jednocześnie inspirujących się rzemiosłem, tradycyjnymi technikami pracy. Prace powstałe w wyniku konkursu powinny mieć oryginalną wartość praktyczną, estetyczną, funkcjonalną, a także innowacyjną.

Przedmiot konkursu

Przedmiotem konkursu jest stworzenie przez młodego ucznia/studenta, artystę/projektanta dzieła, które wspierać będzie działalność wybranego dolnośląskiego rzemieślnika. Pracami uczestniczącymi w konkursie mogą być np.:
– Ulotka/folder/katalog prezentujące rzemieślnika, jego warsztat i produkty/usługi;
–  Fotograficzne portfolio rzemieślnika;
– Opakowanie produktu rzemieślniczego;
– Strona internetowa warsztatu rzemieślniczego;
– System identyfikacji wizualnej warsztatu rzemieślniczego;
– Film reklamujący rzemieślnika, jego produkty/usługi;
– Inne prace służącego wsparciu, rozwojowi i promocji tradycyjnego rzemiosła.

Kryteria oceny
Kryterium nr 1 – przydatność dla rzemieślnika: walory praktyczne, funkcjonalność i łatwość odtworzenia, jakość i prostota techniczna;
Kryterium nr 2 – estetyka, oryginalność, kreatywność, innowacyjność;
Kryterium nr 3 – zakres współpracy z rzemieślnikiem.

Terminy

1. Otwarcie konkursu: 18 czerwca 2018 r.
2. Termin dostarczenia (nadesłania) zgłoszeń i prac konkursowych: do 14 września 2018 r.
3. Ocena konkursowa: do 28 września 2018 r.
4. Ogłoszenie wyników konkursu: 1 października 2018 r.
5. Gala wręczenia nagród i wystawa prac konkursowych: 1 – 31 października 2018 r.

Nagrody

Miejsce pierwsze – nagroda o wartości 3.000,00 zł brutto (słownie: trzy tysiące złotych);
Miejsce drugie – nagroda o wartości 2.000,00 zł brutto (słownie: dwa tysiące złotych);
Miejsce trzecie – nagroda o wartości 1.000,00 zł brutto (słownie: jeden tysiąc złotych).

Strona konkursu

Podoba Ci się nasza działalność ? Postaw kawę dla Grupy Sztuka Architektury!
Postaw mi kawę na buycoffee.to

Komentarze

Ilość komentarzy: 0

Dodaj zdjęcia do galeriiDodaj nowy komentarz

Dodaj nowy komentarz

Newsletter

Chcesz być na bieżąco?

Zapisz się do newslettera sztuka-wnętrza.pl!