Polska mebluje świat

Polska mebluje świat

Dzięki wysokiej jakości produktów, polska branża meblarska jest światowym liderem i osiągnęła w 2016 roku wartość produkcji wynoszącą 42 mld złotych, której ponad 90% stanowią meble eksportowane. Polskie meble znajdują się we wnętrzach mieszkań Niemców, Anglików i Czechów, jak również Amerykanów czy Brazylijczyków.


Przedstawiciele firm meblarskich optymistycznie opisują obecną i przyszłą sytuację branży – aż 37% respondentów przewiduje wzrost sprzedaży w 2017 roku. Z badań wynika, że Polacy, wybierając meble, w największym stopniu kierują się ich funkcjonalnością (88%), trwałością wykonania (87%) oraz stosunkiem jakości do ceny (84%).

Branża meblarska siłą napędową polskiej gospodarki

Wartość produkcji sprzedanej przemysłu meblarskiego w Polsce w 2016 roku wyniosła 42 mld złotych. Prognozy wskazują, że do 2020 roku zwiększy się o ponad 18% i wyniesie prawie 50 mld złotych. Polska jest czwartym największym eksporterem mebli na świecie, więcej eksportują jedynie Chiny, Niemcy i Włochy. Eksport odgrywa kluczową rolę w polskim przemyśle meblarskim – ponad 90% wartości produkcji sprzedanej stanowią meble przeznaczane na rynki zagraniczne. Główny rynek zbytu dla polskich wyrobów meblarskich stanowią kraje europejskie, przede wszystkim Niemcy (36% polskiego eksportu), Wielka Brytania (8%) oraz Czechy (7%). Około 13% polskich mebli jest eksportowanych poza obszar Unii Europejskiej, m.in. do USA, Rosji i Chin.


polski rynek meblarski

Dobra sytuacja na rynku znajduje również odzwierciedlenie w stale rosnącym poziomie wynagrodzeń w branży meblarskiej – średnioroczne tempo wzrostu od 2010 roku wynosi blisko 5%. Przeciętne wynagrodzenie w 2016 roku było równe 3 220 złotych.

61% Polaków kupiło nowe meble w ciągu ostatnich 3 lat

Z badań wynika również, że w ciągu ostatnich trzech lat aż 61% wszystkich respondentów biorących udział w badaniu dokonało zakupu nowych mebli, zaś jedynie 7% osób badanych nie kupiło w tym okresie żadnych mebli. Statystyczne gospodarstwo domowe, którego członkowie nabyli meble w analizowanym okresie czasu, przeznaczyło na ten cel 4,5 tysiąca złotych. Wśród różnych rodzajów kupowanych mebli respondenci najczęściej wybierali meble do pokoju dziennego, do kuchni oraz sypialni.


polski rynek meblarski
meble polskie

Coraz więcej polskich konsumentów kupuje meble przez internet

Polacy zdecydowanie najczęściej kupują meble w salonach meblowych – przede wszystkim sieciowych. Wraz z dynamicznym rozwojem technologii oraz poziomem i różnorodnością oferty sklepów online, zauważalnie zwiększa się udział roli internetu jako miejsca dokonywania zakupów – niemal co trzeci respondent kupuje meble w tym kanale. Istotnie częściej niż pozostali przez internet kupują osoby w wieku pomiędzy 26 a 35 lat (40% wskazań) oraz ankietowani z wyższym wykształceniem (43%). Aż 41% Polaków rozważa zakup mebli przez internet w ciągu najbliższego roku.


meble polskie

Używane meble nie tylko dla osób o niższych dochodach

Blisko co czwarty Polak deklaruje nabycie używanych mebli w ciągu ostatnich trzech lat. Warto zwrócić uwagę na fakt, że gospodarstwa domowe o najwyższych dochodach (przekraczających 10 tysięcy złotych netto miesięcznie) decydują się na kupno mebli używanych równie często co respondenci z gospodarstw o najniższych dochodach (do 2 tysięcy złotych). Również grupy respondentów o różnym wykształceniu nie różnią się istotnie między sobą pod względem odpowiedzi na to pytanie. Może świadczyć to o istnieniu trendu na kupowanie używanych mebli jako sposobie na oryginalne rozwiązania w wyposażeniu mieszkania czy poszukiwanie perełek na rynku meblarskim.

Funkcjonalność mebli, ich trwałość i stosunek jakości do ceny w największym stopniu determinują decyzje o zakupie

KPMG w Polsce dokonało analizy szeregu czynników mających wpływ na decyzje zakupowe w odniesieniu do mebli. Dla prawie dziewięciu na dziesięciu konsumentów kluczową rolę odgrywają funkcjonalność (88%) oraz trwałość wykonania mebli (87%). Na kolejnych miejscach uplasowały się stosunek jakości do ceny (84% badanych wskazało go jako czynnik istotny lub bardzo istotny) oraz wysoka jakość (82%). Dla ośmiu na dziesięciu Polaków istotne znaczenie ma możliwość zwrotu bądź reklamacji zakupionych mebli, a także atrakcyjny wygląd. Relatywnie mniejszy wpływ na zachowania nabywców mebli mają takie czynniki jak panująca moda (oceniona jako istotna jedynie przez 31% respondentów) oraz marka mebli (31%).


meble polskie

Trendy kształtujące branżę meblarską w najbliższej przyszłości

Jak wynika z badań przeprowadzonych wśród przedstawicieli firm działających na rynku meblarskim w Polsce, meble powinny przede wszystkim ładnie wyglądać i dobrze prezentować się we wnętrzu mieszkania. Istotnymi trendami kształtującymi poziom i dynamikę sprzedaży są funkcjonalność i prostota, która charakteryzuje się odchodzeniem od bogatych zdobień. Aż 81% respondentów twierdzi, że w ciągu najbliższych lat preferencje i gusta w odniesieniu do mebli będą zmierzać ku jasnym odcieniom drewna, bieli i szarości oraz wzrośnie popularność lekkich, delikatnych kształtów.

Choć Polska jest potęgą meblarską, nasze marki nie są rozpoznawalne za granicą. Tylko nieliczne polskie firmy sprzedają produkty pod swoim logo. Wiele polskich wytwórców produkuje meble dla zagranicznych kontrahentów, którzy później sprzedają je pod własnymi markami. Tworzenie własnych marek to wyzwanie biznesowe, które już na etapie ich budowania wiązać się będzie z koniecznością zapewnienia im właściwej ochrony prawnej. Ponadto prawa majątkowe, jakimi są znaki towarowe poza wzmocnieniem pozycji przedsiębiorcy mogą stać się cennym aktywem. Podwyższają one wartość bilansową i prezentują rzeczywistą wartość przedsiębiorstwa, ale również mogą stanowić aktywo podatkowe.

64% przedstawicieli branży meblarskiej pozytywnie ocenia sytuację na rynku

Przedstawiciele branży meblarskiej, zapytani o dokonanie oceny obecnej sytuacji na polskim rynku, aż w 64% ocenili ją pozytywnie. Jedynie 12% firm ma o niej negatywne zdanie, a co czwarta ocenia ją neutralnie bądź nie ma opinii. Podmioty działające w Polsce są nie tylko zadowolone z sytuacji panującej na rynku krajowym, ale również w znaczącej części wierzą w dobrą kondycję swojej firmy. Aż 37% respondentów odpowiedziało twierdząco w odniesieniu do prognozy wzrostu sprzedaży w 2017 roku. Wśród tej grupy ponad jedna czwarta przewiduje wzrost sprzedaży do 10%, połowa – o 11- 25%, a pozostała część – o ponad 25% w stosunku do 2016 roku. Dokładnie 57% spośród przebadanych firm twierdzi, że poziom sprzedaży nie zmieni się w ciągu obecnego roku, a jedynie 6% uważa, że ulegnie on spadkowi.

Sytuacja polskiego sektora meblarskiego jest dobra. Na przestrzeni ostatnich lat Polska awansowała do ścisłej światowej czołówki zarówno pod względem wartości produkcji, jak i eksportu mebli. Dobry stan analizowanej branży znajduje potwierdzenie w wynikach badania firm oraz wypowiedziach ekspertów. Co więcej, rynek ten ma przed sobą optymistyczne perspektywy rozwoju. Niemal jedna trzecia respondentów przewiduje dalszą poprawę, już i tak pozytywnie ocenianej, sytuacji branży meblarskiej w Polsce.


meble polskie

źródło: materiały prasowe KPMG

Raport KPMG w Polsce pt. Rynek meblarski w Polsce. Badanie konsumenckie zostało zrealizowane na reprezentatywnej grupie 1016 dorosłych Polaków. Respondenci zostali zapytani o swoje zwyczaje w odniesieniu do zakupów mebli, miejsc ich zakupów, planów oraz sposobów finansowania. Przeprowadzone badanie miało również na celu poznanie trendów konsumenckich oraz czynników, którymi Polacy kierują się w procesie zakupowym. Badanie zostało zrealizowane metodą CAWI (ang. Computer Assisted Web Interview). W raporcie zostały również wykorzystane dane pozyskane w badaniu przeprowadzonym wśród przedstawicieli przedsiębiorstw z branży. Badanie zrealizowano metodą CATI (ang. Computer Assisted Telephone Interview) i objęto nim 106 firm meblarskich. Respondenci odpowiadali na pytania dotyczące sytuacji i perspektyw branży, obecnej sytuacji swojej firmy oraz trendów kształtujących rynek mebli. Z przedstawicielami niektórych firm z branży meblarskiej zostały przeprowadzone wywiady pogłębione. Oba badania zrealizowane zostały w marcu 2017 roku.


Podoba Ci się nasza działalność ? Postaw kawę dla Grupy Sztuka Architektury!
Postaw mi kawę na buycoffee.to

Komentarze

Ilość komentarzy: 0

Dodaj zdjęcia do galeriiDodaj nowy komentarz

Dodaj nowy komentarz

Newsletter

Chcesz być na bieżąco?

Zapisz się do newslettera sztuka-wnętrza.pl!