Konkurs DIZAJN I WNĘTRZE - DoFA '15

Konkurs DIZAJN I WNĘTRZE - DoFA '15

Stowarzyszenie Architektów Polskich o/Wrocław i Związek Polskich Artystów Plastyków o/Wrocław ogłaszają konkurs w ramach V edycji DoFA'15.

Zadaniem konkursu jest wybór najlepszych realizacji w zakresie kształtowania przestrzeni wewnątrz obiektów, a także
elementów wyposażenia spośród przykładów, które zostały wykonane ciągu ostatnich 5 lat poprzedzających edycję konkursu, zrealizowanych na terenie Dolnego Śląska i nie nagrodzonych ani wyróżnionych w poprzednich edycjach.

I. ORGANIZATOR
Organizatorem konkursu jest:
Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział Wrocław i Związek Polskich Artystów Plastyków Okręg Wrocław.

II. CEL I ZADANIE KONKURSU
Celem konkursu jest promowanie jakości przestrzeni wewnątrz obiektów, a także elementów wyposażenia wpływających na
podniesienie jakości tej przestrzeni, jako szczególnie interesujących dokonań twórczych.
Zadaniem konkursu jest wybór najlepszych realizacji w zakresie kształtowania przestrzeni wewnątrz obiektów, a także
elementów wyposażenia spośród przykładów, które zostały wykonane ciągu ostatnich 5 lat poprzedzających edycję konkursu, zrealizowanych na terenie Dolnego Śląska i nie nagrodzonych ani wyróżnionych w poprzednich edycjach.

III. KAPITUŁA, KRYTERIA
1. Organizator dokonuje wyboru Kapituły Nagrody „Wnętrze & Dizajn” .
2. W skład Kapituły Nagrody „Wnętrze & Dizajn” wchodzą:
a) Wiceprezes SARP Wrocław - przewodniczący
b) 2 członków Kapituły rekomendowanych przez Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział Wrocław,
c) 1 członek Kapituły rekomendowany przez Związek Polskich Artystów Plastyków Okręg Wrocław,
d) 1 członek Kapituły rekomendowany przez Akademię Sztuk Pięknych
3. Skład Kapituły może być poszerzony, jeśli wymaga tego specyfika zgłoszonych obiektów, a także ich liczba. Każdorazowo
wymaga to zgody Organizatora konkursu.
4. Kapituła przyznaje w każdej edycji konkursu nagrody i wyróżnienia.
5. Głównym kryterium wyboru są walory związane z jakością proponowanych rozwiązań, nowatorska idea, a także walory
funkcjonalno-użytkowe.

IV. ZGŁOSZENIA
1. Zgłoszenia obiektu do konkursu może dokonać każdy po wypełnieniu karty zgłoszenia stanowiącej załącznik do niniejszego
regulaminu. Zgłoszenie będzie dostępne także na stronie Organizatora: www.wroclaw.sarp.org.pl
2. W zgłoszeniu należy podać:
- nazwę i rodzaj obiektu lub elementu wyposażenia
- adres obiektu,
- określenie kategorii,
- dane autora projektu, współautorów,
- dane inwestora, wykonawcy,
- rok wykonania
- dane kontaktowe osoby zgłaszającej
3. Do karty zgłoszenia należy dołączyć (w formie elektronicznej)
a) 1-3 zdjęcia (nie więcej) zgłaszanego obiektu – w dwóch wersjach: rozdzielczość 72 dpi (do oceny) oraz 300 dpi (do
katalogu), w formacie TIFF lub JPG.
b) krótki opis w wersji edytowalnej (format DOC, nie więcej niż 1000 znaków ze spacjami)
4. Zgłoszenie polega na wypełnieniu i dostarczeniu do siedziby Organizatora Karty Zgłoszenia. Zgłoszenia można dokonać
pocztą tradycyjną lub elektroniczną (wraz załącznikami graficznymi i opisowymi).
5. Karty zgłoszenia (wraz z załącznikami graficznymi i opisowymi) należy składać do dnia 24 kwietnia 2015 r., do godz.
15.00 w siedzibie Organizatora:
Stowarzyszenie Architektów Polskich O/Wrocław, Rynek-Ratusz 25, III p., 50-101 Wrocław
lub mailowo na adres: [email protected] (w tytule maila „ZGŁOSZENIE DO W&D’15”)

V. NAGRODY
1. Nagrody mają charakter honorowy i przyznawane są w formie statuetki oraz dyplomów.
2. Przyznaje się następujące nagrody:
a) I Nagroda:
statuetka
b) II Nagroda, III Nagroda oraz wyróżnienie:
dyplomy
3. Kapituła może dokonać innego przydziału nagród oraz przyznać inną liczbę wyróżnień.
4. Nagrody przyznawane będą na uroczystej ceremonii w Muzeum Architektury w czasie tegorocznych obchodów
Dolnośląskiego Festiwalu Architektury (DoFA’15), zaś nagrodzone i wyróżnione prace znajdą się na wystawie
pokonkursowej i w katalogu festiwalowym.

Więcej: www.wroclaw.sarp.org.pl

Podoba Ci się nasza działalność ? Postaw kawę dla Grupy Sztuka Architektury!
Postaw mi kawę na buycoffee.to

Komentarze

Ilość komentarzy: 0

Dodaj zdjęcia do galeriiDodaj nowy komentarz

Dodaj nowy komentarz

Newsletter

Chcesz być na bieżąco?

Zapisz się do newslettera sztuka-wnętrza.pl!