Konkurs dla designerów - Druk 3D zmienia biznes

Konkurs dla designerów - Druk 3D zmienia biznes

W ostatnim czasie głośno zrobiło się o druku 3D. Jak wykorzystać go w biznesie? Firma 3D Printers Sp. z o.o. ogłosiła konkurs, którego celem jest promocja druku 3D w różnych branżach, również tych nie do końca oczywistych. Jedną z grup docelowych są projektanci i architekci. Dodatkowo, dobra wiadomość jest taka, że drukarka Hbot3d będzie sprzedawana w Europie!

Organizator konkursu
Organizatoram konkursu „druk 3D zmienia biznes” zwanego dalej „Konkursem” jest 3D Printers Sp. z o.o. z Siedzibą we Wrocławiu adres: ul. Włościańska 40, 51-514 Wrocław, zarejestrowaną w sądzie rejonowym Wrocław Fabryczna pod numerem KRS 0000486072, wysokośc kapitału zakładowego 80.000zł, REGON: 022293172, NIP:891-20-25-721 zwana dalej „Organizatorem”.

Czytaj też: Konkurs dla projektantów - Electrolux Design Lab 2015

Cel konkursu
Pobudzenie małego i większego biznesu
 do wykorzystania druku 3D, zarówno poprzez wsparcie drukarkami, jak i poprzez pokazanie w różnych branżach, do czego drukarki mogą zostać wykorzystane.

Terminy
01.12.2014. - 28.02.2015 - okres nadsylania zgłoszeń
01.03.2015 - opublikowanie listy uczestników spełniających wymagania regulaminowe
do 31.03.2015 - ogłoszenie wyników

Uczestnictwo w konkursie
uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie podmiot prowadzący działalność gospodarczą w jakiejkolwiek formie, stowarzyszenie lub jednostka z osobowością prawną („Uczestnik”), który spełni warunki uczestnictwa w Konkursie opisane w niniejszym regulaminie
- z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora
- w przypadku stwierdzenia, że Uczestnik nie spełnia któregokolwiek z warunków określonych w niniejszym Regulaminie, Uczestnik taki zostanie wykluczony z Konkursu i utraci ewentualne prawo do nagrody w Konkursie
- udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.

W celu wzięcia udziału w Konkursie Uczestnik powinien w dniach od 1 grudnia 2014 r. do 28 lutego 2015 r. wykonać wszystkie z następujących czynności:

a) wejść na serwis internetowy 3D Printers mieszczący się pod adresem www.3d-printers.pl ,
b) zapoznać się zasadami Konkursu ,
c) przesłać na adres [email protected] potwierdzenie zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie wraz z oświadczeniem o możliwości reprezentowania firmy wraz z pełną nazwą firmy, adresem siedziby, NIP i/lub REGON , imieniem i nazwiskiem osoby reprezentującej firmę, adresem email i numerem telefonu wraz z potwierdzeniem akceptacji Regulaminu Konkursu a także oświadczenia następującej treści „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przesłanych przeze mnie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych przez 3D Printers Sp. z o.o. Z Siedzibą we Wrocławiu adres: ul. Włościańska 40, 51-514 Wrocław , w celach i w zakresie związanym z Konkursem „druk 3D zmienia biznes”w tym w celu przekazania mi nagrody. Oświadczam, że zostałem/-am poinformowany/-a o tym, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, jak również o przysługującym mi prawie do wglądu do danych oraz możliwość ich poprawiania lub żądanie ich usunięcia.”,
d) przesłać na adres [email protected] Pracę konkursową, tj. koncepcje upraszczającą lub przyspieszających pracę firmy, zmniejszająca koszty, tworzącą nową wartość, dającą nowe możliwości dotychczas nieosiągalne bez druku 3D, zmieniającą komfort pracy lub wspierającą innowacyjność. Praca konkursową powinna obejmować w swoim zakresie elementy wymienione poniżej:
- opis pomysłu (wymagane),
- opis korzyści – wartości osiąganej dzięki drukowi 3D (wymagane),
- zdjęcia, filmy (opcjonalne),
- przykładowy plik stl (wymagane), który Organizator wydrukuje i uzupełni nim część prezentacją Pracy konkursowej

Czytaj też: Natural Light - Konkurs dla studentów wzornictwa przemysłowego

Przebieg konkursu

- W celu wyłonienia zwycięzców Konkursu oraz w celu zapewnienia prawidłowego przebiegu Konkursu, Organizator powoła komisje konkursową (dalej „Komisja Konkursowa”) w 2 osobowym składzie – członkowie Zarządu 3D Printers sp. z o. o. .
- Organizator oświadcza iż decyzja Komisji Konkursowej o wyborze Laureatów jest jej wyłącznym prawem i nie podlega procesowi reklamacji.
- Do zadań Komisji Konkursowej należy w szczególności:
a) wyłonienie laureatów Konkursu i zapewnienie przyznania im nagród,
b) zapewnienie zgodności wyłonienia laureatów Konkursu i przyznania im nagród z Regulaminem Konkursu,
c) podpisanie protokołu dotyczącego przekazania laureatom nagród przyznanych w ramach Konkursu,
d) prowadzenie postepowania reklamacyjnego i rozpatrywanie reklamacji,
e) podejmowanie decyzji w kwestiach wątpliwości związanych z Konkursem, w tym dotyczących interpretacji postanowień Regulaminu.
- Uczestnicy, którzy otrzymają nagrodę (dalej „Laureaci”), zostaną powiadomieni przez Organizatora o wygranej pocztą elektroniczną lub telefonicznie.
-  Organizator Konkursu oświadcza, iż nie ponosi odpowiedzialności za niewydanie Nagrody w przypadku nieprawidłowego podania danych osobowych przez Laureata, podania danych nieprawdziwych lub niepełnych, a także zmiany innych danych osobowych lub informacji w sposób uniemożliwiających przekazanie Laureatowi Nagrody. W takim przypadku Nagroda przepada na rzecz Organizatora. Organizator nie jest zobowiązany do wyłonienia innego Laureata na to miejsce.

Nagrody
- Komisja Konkursowa przyzna następujące nagrody:
a) I nagroda - najnowszy model drukarki 3D firmy 3D Printers dostępny w sprzedaży na dzień 28 lutego 2015,
b)II nagroda - voucher rabatowy 50% na dowolną drukarkę 3D firmy 3D Printers do wykorzystania do dnia 31 grudnia 2015 r.,
c) III nagroda - voucher o wartości 250 PLN na dowolne zakupy w sklepie 3D Printers do wykorzystania do dnia 31 grudnia 2015 r.

Więcej: www.3d-printers.pl

Podoba Ci się nasza działalność ? Postaw kawę dla Grupy Sztuka Architektury!
Postaw mi kawę na buycoffee.to

Komentarze

Ilość komentarzy: 0

Dodaj zdjęcia do galeriiDodaj nowy komentarz

Dodaj nowy komentarz

Newsletter

Chcesz być na bieżąco?

Zapisz się do newslettera sztuka-wnętrza.pl!