Konkurs na projekt placówki Premium Poczty Polskiej - 7.11.2014

Konkurs na projekt placówki Premium Poczty Polskiej - 7.11.2014

Do udziału w konkursie zaproszeni są studenci uczelni wyższych z wydziałów wzornictwa, architektury wnętrz, konserwacji i architektury.

Placówki Premium stworzone są po to, by obiekty o charakterze historycznym stały się przykładem wspólnego celebrowania tradycji oraz rozwoju firmy.

Konkursy związane są z placówkami Premium Poczty Polskiej o charakterze prestiżowym, kultywującym tradycję oraz walory regionu.

Zostały wytypowane dwie placówki Premium na stworzenie dwóch konkursów studenckich:

- Wrocław Urząd Pocztowy nr 1, ul. Zygmunta Krasińskiego 1 – Konkurs ‘PLACÓWKA PREMIUM – WROCŁAW’,

Kazimierz Dolny, ul. dr Tadeusza Tyszkiewicza 2 - Konkurs ‘PLACÓWKA PREMIUM – KAZIMIERZ DOLNY’.

Od XIX wieku budynki poczty stanowią stały elementem tkanki miejskiej. Historia poczty nieustannie przeplata się z historią architektury. Neogotyckie i klasycystyczne gmachy, zabytkowe budynki Poczty Cesarskiej ─ to miejsca, w których nadanie listu staje się estetyczną przyjemnością. W ich projektowaniu brali udział wybitni projektanci swoich czasów.

Jeszcze sto lat temu gmach poczty był synonimem nowoczesności. Dziś Poczta Polska wkracza w okres swojej drugiej młodości. Poczta była i jest miejscem użyteczności publicznej oraz instytucją, która dzięki gęstej sieci placówek stała się komunikacyjnym krwioobiegiem całego kraju. Postępująca modernizacja usług pocztowych nie oznacza, że firma zrywa z tradycją. Nowa identyfikacja wizualna firmy z jednej strony skłania się ku nowoczesnym trendom, z drugiej nawiązuje do tradycji Poczty Królewskiej.

Jaka jest dzisiejsza Poczta Polska?

Wygodna, przyjazna klientowi, samoobsługowa i interaktywna, ale też tradycyjna i prosta. Te hasła przyświecają prowadzonej obecnie rewitalizacji placówek pocztowych. Chcemy, by budynki Poczty były nie tylko nowoczesne, ale też spojone historycznie i wizualnie z otoczeniem. Stawiamy na użyteczność, innowację w określonych ramach nostalgicznych. Szukamy rozwiązań oryginalnych, ale nie zapominamy o tym, że poczta naszych marzeń jest ekologiczna i dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Placówka pocztowa powinna być lokalnym centrum komunikacji społecznej.

Organizatorowi zależy na zaprezentowaniu przez uczestników indywidualnego, twórczego podejścia, które mogłoby się stać inspiracją dla projektów wnętrz innych placówek Organizatora.   

Celem Konkursów jest wyłonienie i nagrodzenie najlepszych i najbardziej oryginalnych prac konkursowych przedstawiających całościową koncepcję wystroju wnętrza i aranżacji Placówki, z uwzględnieniem mocno osadzonego kontekstu kulturowego, historycznego otoczenia Placówki, jak i historii Poczty Polskiej.
Zadaniem konkursowym jest opracowanie projektu studialnego, ideowego nowej aranżacji wnętrz Placówki z uwzględnieniem mocno osadzonego kontekstu kulturowego, historycznego Placówki  wraz z jej otoczeniem, jak i historii Poczty Polskiej. Tworząc projekt wymagane jest kreatywne połączenie elementów nowej identyfikacji wizualnej Poczty Polskiej oraz wymogów, określonych w  ustawie z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz aktach wykonawczych. Praca konkursowa ma być wykonana jako realistyczne wizualizacje wnętrza Placówki i wykorzystywać całą powierzchnie sali operacyjnej Placówki wraz ze stanowiskami

Nagrodami przewidzianymi w Konkursie, są:

KONKURS "PLACÓWKA PREMIUM –WROCŁAW"
1)       I miejsce (nagroda główna):  4 000 zł (netto) oraz dyplom pamiątkowy; zaproszenie na ewentualne oficjalne otwarciu Placówki, wykonanej według nagrodzonej pracy konkursowej, w przypadku realizacji takiej Placówki;
2)        II miejsce -  2 000 zł (netto) oraz dyplom pamiątkowy;
3)        III miejsce –  1 000 zł (netto) oraz  dyplom pamiątkowy;
4)        Komisja Konkursowa może przyznać jedno wyróżnienie; nagroda specjalna Organizatora Konkursu oraz dyplom uczestnictwa w Konkursie.
5)        Poza nagrodami, uczestnicy otrzymają dodatkowo nagrodę pieniężną w wysokości 10% wartości nagrody w zaokrągleniu do pełnych złotych. Dodatkowe nagrody pieniężne przewidziane przez Organizatora nie będą wypłacone Laureatom Konkursu lecz pobrane (potrącone) przez Organizatora jako zryczałtowany podatek, o którym mowa w art. 41 ust. 7 ustawy  o podatku dochodowym od osób fizycznych, z tytułu łącznej wartości nagród (pieniężnej  i dodatkowej nagrody pieniężnej) wygranych w Konkursie przez danego Laureata.

KONKURS "PLACÓWKA PREMIUM – KAZIMIERZ DOLNY"
1)       I miejsce (nagroda główna):  4 000 zł (netto) oraz dyplom pamiątkowy; zaproszenie na ewentualne oficjalne otwarciu Placówki, wykonanej według nagrodzonej pracy konkursowej, w przypadku realizacji takiej Placówki;
2)        II miejsce -  2 000 zł (netto) oraz dyplom pamiątkowy;
3)        III miejsce –  1 000 zł (netto) oraz  dyplom pamiątkowy;
4)        Komisja Konkursowa może przyznać jedno wyróżnienie; nagroda specjalna Organizatora Konkursu oraz dyplom uczestnictwa w Konkursie.
5)        Poza nagrodami, uczestnicy otrzymają dodatkowo nagrodę pieniężną w wysokości 10% wartości nagrody w zaokrągleniu do pełnych złotych. Dodatkowe nagrody pieniężne przewidziane przez Organizatora nie będą wypłacone Laureatom Konkursu lecz pobrane (potrącone) przez Organizatora jako zryczałtowany podatek, o którym mowa w art. 41 ust. 7 ustawy  o podatku dochodowym od osób fizycznych, z tytułu łącznej wartości nagród (pieniężnej  i dodatkowej nagrody pieniężnej) wygranych w Konkursie przez danego Laureata.

Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Projekty można zgłaszać do 07.11.2014r.

Więcej: www.poczta-polska.pl/konkurs-architektoniczny-2

Podoba Ci się nasza działalność ? Postaw kawę dla Grupy Sztuka Architektury!
Postaw mi kawę na buycoffee.to

Komentarze

Ilość komentarzy: 0

Dodaj zdjęcia do galeriiDodaj nowy komentarz

Dodaj nowy komentarz

Podaj kod z obrazka

*

Newsletter

Chcesz być na bieżąco?

Zapisz się do newslettera sztuka-wnętrza.pl!